کتاب کریا یوگا تمرینات پیشرفته هاتا یوگا

 

پیرامون کتاب کریا یوگا باید گفت کتابیست اموزشی با زبان بسیار ساده درباره تمرینات حرفه ای  هاتا یوگا و رازهای هوشیاری که در اصل اموزش پیشرفته و منطقی و علمی از یوگاست که زیر مجموعه های بسیاری داشته که کریا یوگاه یکی از  زیر مجموعه های هتا می باشد.

 و اصول اصلی آن توازن و تعادل است در یوگاه. از انجا که تعریف می کند که از ارزنده ترین  ارمغانهایی که خداوند به ادمی داده همین تعادل است.و با دانایی بر این علم یوگا توانایی  بازگشایی چاکراها و روشن نمودن و ازاد سازی انرژی ساکن ادمی میباشد.

و بصورت روانی انرژی ضروری زندگی را برای چرخش از بالا به جهت پایین و بدور 6 مرکز نخاعی راهنمایی می نماید.

و از طریق این ورزش این دانش. این علم بسیاری مشگلات و سختی های جسم و روح درمان میشود و روح و جسمی زنده تر را احیای خواهیم نمود.

 

 

دانلود کتاب کریا یوگا