کتاب خود شناسی به روش یونگ اثر مایکل دانیلز.مایکل دانیلز روان شناس آمریکایی است اکثر تحقیق های دانیلز در حوزه خود شکوفایی از نظر روان شناسی انسانگرا،روانشناسی رشد و روان شناسی وجودی است.

خود شناسی به روش یونگ شیوه رمز واژه را که شیوه منحصر به فردی است طبق نظریه های روان شناس اعظم یونگ توضیح میدهد شیوه رمز واژه میتواند تیپ های گوناگون روانشناسی را تشخیص دهد و ساختار این تیپ های گوناگون را تشریح میکند و شناخت گسترده ای از درون هر شخص و ارتباطات انسانها ارائه میکند.

خود شناسی به روش یونگ کتابی است در مورد یک شیوه خاص تداعی کلمه ها که قانون های خودش را دارد و یونگ روانپزشک و روانکاو سوئیسی ابداع کننده آن است.

آزمون رمز واژه نوعی آزمون فرافکن است که برای فهمیدن جزئیات قسمت هایی از شخصیت و ناخودآگاه انسان که در تست های روانشناسی تشخیص آنها سخت است استفاده میشود این آزمون یک روش برای پیدا کردن قسمت های نامرئی درونمان است که در روان شناسی ناخودآگاه نامیده میشود.برای خرید کتاب خود شناسی به روش یونگ اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

تشخیص ناخودآگاه نگاه جامعی از تیپ شخصیتی که بر ما غالب است به ما میدهد و باعث منسجم تر شدن شخصیت ما میشود‌.

مایکل دانیلز معتقد است تست های روانشناختی قسمت هایی از شخصیتمان را برای ما آشکار میکنند اما نمایی کلی از شخصیت ارائه نمیکنند.در بین این اجزای گوناگون ما در کجا قرار داریم؟از دیگر فواید آزمون رمز واژه که دانیلز بر آن تاکید دارد آشنایی شخص با قصه زندگی خود بعد از اجرای این آزمون است.از زاویه دیگر میتوان گفت فهمیدن قصه زندگی و آفرینش مجدد آن و با اهمیت تر از این موارد فهمیدن الگوی زندگی است.تفسیر شخصی انسانها هم راه آینده را به آنها نشان میدهد و همچنین شرحی برای اتفاقاتی است که در گذشته به وقوع پیوسته است.

این آزمون یک وسیله است در کنار دیگر وسیله ها و شیوه های روانشناسی و شناختن خود است و به هیچ وجه نباید زیاد روی آن حساب کرد.تکنیک رمز واژه یک آغاز خوب برای شناختن خویش است.

 

دانلود کتاب خود شناسی به روش یونگ