دانلود کتاب آینده یک پندار اثر زیگموند فروید

 کتاب آینده یک پندار نوشته زیگموند فروید برای نخستین بار در سال هزار و نهصد و بیست هفت انتشار داد.نویسنده در کتاب آینده یک پندار دیدگاه و عقیده و نظر خود را راجع به چگونگی پیدایش.روانشناسی دین و توسعه و پیش بینی اینده ادیان مطرح می نماید.در واقع در کتاب حاضر علاوه بر مقوله رواشناسی و جهان این علم که در کتاب های زیگموند فروید مطالعه کرده ایم. در این اثر به دین نیز می پردازد.و نگاهش به ادیان همانند یک سامانه باور محور بوده و معتقد است که روان ارادگی جهانی مخصوص نوع ادمی میباشد و ظهور ادیان را مطلقا  مثالی از نشانه های روان رنجوری در اشخاص می شناسد.زیگموند فروید باور ایمان به افرینده را نتیجه امال دست نیافتن ادمی برای محافظت از لایا و خطرهای زندگی دانسته .ایشان مسبه افرینده قادر مطلق را با نام ستایش جمعی ادمی از یک افرینده بزرگ مانند یک پدر فردی تعبیر می نماید و ادمی با اگاهی و تکامل فکری و دوری از افکار . عقاید بچه گانه و استفاده از دانش و تکنیک دانست که اگر ممکن نیست خود را از بلایا نجات دهد  حداقل میتواند به خود کمک نماید و این رشد و حرک بسوی اینده که از رشد فرهنگی و دانش است باعث تغییر نظامی اعتقادی و شناخت روانی ادمی میشود.

آینده یک پندار نخست بار توسط مترجم توانا هاشم رضی بفارسی برگردانده شده است و در ترجمه های دیگر نیز با عناوینی چون آینده یک وهم یا پیش بینی پندار ترجمه به فارسی شدخه است.برای مطالعه دیگر کتاب های هاشم رضی اینجا کلیک نمایید.

خرید کتاب آینده یک پندارنسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان کتاب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

 

دانلود کتاب آینده یک پندار