دانلود کتاب سه رساله درباره تئوری میل جنسی اثر زیگموند فروید ترجمه هاشم رضی

میل جنسی از جمله ضرری ترین انگزش های است که برش آن را به نحو روشن احساس می کند. بیان این میل که در انسان و حان غریزه یی است بعی در مباحث مربوط به وسیله میل جنسی تعریف و تبیین می شود.

این میل در قلمرو طبیعی بودن اش میلی است هم چون احساس گرسنگی و میل به غذا خوردن و چون در محاورات عمومی و عامیانه اصطلاحی هم چون گرسنگ که رساننده احتیاج و نیازمندی به غذا بر آدمی می باشد برای مفهوم این نیازمندی وجود ندارد. اط اصطلاح لی بی دو سود برده می شود.
هرگاه بر آن راه روش گام بسپریم که میل جنسی در افکار عمومی شناخته و تعریف و تبین شده است بی شک به محدودیت هایی بسیار بر خواهیم خورد.محدودیت هایی که حق مساله در آن ادا نشده و این محدودیت ها با آرای کلی و جزمی مقبولیت یافته اند.

کتاب حاضر که نتیجه سالها تلاش نویسنده بزرگ و روانشناس نامدار زیگموند فروید می باشد پیرامون تئورهای میل جنسی سخن می گوید. کتاب حاضر شامل سه مبحث کلی یا سه رساله اصلی پیرامون موضوع یاد شده است.که برای نخست بار در سال هزار سیصد چهل و سه توسط هاشم رضی ترجمه و انتشارات آسیا بچاپ رسید

برای خرید کتاب سه رساله درباره تئوری میل جنسی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب سه رساله درباره تئوری میل جنسی