دانلود کتاب موسی و یکتاپرستی اثر زیگموند فروید ترجمه قاسم خاتمی

 

 موسی مردی که برای قوم یهود نجات دهنده بود و سرایع و کیش خود را بوی داد بزمانهایی آنچنان دوردست تعلق دارد که بیدرنگ برای هرکس این سوال پیش می اید که ایا واقعا باید اورا شخصیتی تاریخی بشمار آورد یا چهره ایست افسانه ای.
در صورت اول باید زمان او قرن سیزدهم یا شاید چهاردهم پیش از میلاد بوده باشد.
ما درباره وی جز انچه در کتب مقدس و روایات مدون یهودیان بدست میاید.ولی اغلب مورخان در این نکته توافق دارند که موسی واقعا وجود داشته و مهاجرت از مصر که بانام او پیوند دارد وقوع یافته است.

اینکه گفته اند اگر فرضیه مبتنی بر وجود تاریخی او رد شده بود تاریخ بعدی اسرائیل غیرقابل فهم میشد ادعائی بجاست.
بنابراین دانش امروز روایات گذشته را با احتیاطی بیش از انچه در گذشته معمول بود مورد بررسی قرار می دهد.
انچه در مورد شخصیت موسی در درجه اول توجه مارا بخود جلب میکند نام اوست که به عبری موشه تلفظ میشود.
پس نخست لازم است ببینیم ریشه و معنی این نام چیست؟ میدانم که گزارش سفر خروج در همان باب دوم حاوی پاسخی باین سوال است. در انجا نقل شده که یک شاهزاده خانم مصری پس از گرفتن بچه ای از اب نیل او را موسی نامید و دلیل این انتخاب این نام را از لحاظ فقه اللغه این دانسته اند که وی از اب نجات یافته است.
معذالک این توضیح آشکارا اشتباه است بنظر یکی از مولفین یهود لغت نامه یهود تفسیر تورات از نام کسی که از اب بیرون اورده شده .
فقه اللغه عمیانه ایست که باشکل عبری واقعی موشه که نجات بخش هم معنی میدهد سازگار نیست.

 

برای خرید کتاب موسی و یکتاپرستی اثر زیگموند فروید ترجمه قاسم خاتمی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب موسی و یکتاپرستی