کتاب روانشناسی و دین که در سال هزار و سیصد و نود چاپ شده می باشد.این اثر توسط کارل گوستاو یونگ نوشته شده است.که انتشارات آن علمی و فرهنگی می باشد.که دارای تعداد صد و چهل و سه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. او در تبیین معنا و علائم دینی و پای رویدادهای خلاق ضمیر ناخودآگاه را به بین آورد و در عین حال دین را حاصل حالت مراقبه و تذکر و دقت درست و واضح به برخی عاملها اثری دانسته است که آدمی عناوین قدرت ظاهر را به آن گفته می شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روانشناسی و دین تماس بگیرید

دانلود کتاب روانشناسی و دین