کتاب و فایل صوتی آموزش ترک سیگار که توسط دکتر نصیر دهقان نوشته شده است.که ناشر آن دکتر نصیر دهقان می باشد.که دارای تعداد چهل صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.واسه ی ترک نمودن سیگار فقط یک روش وجود نداشته است و شیوه های ترک سیگار هر شخص می بایست بر اساس انگیزه ها و خصوصیات های خود آن فرد تعیین و اجرا شده است.واقعیت این می باشد که ترک کردن سیگار قبل از یک تصمیم مهم کنار گذاشتن سیگار می باشد.و به طور مداوم در پرسه ی مقاوم و کنار آمدن در مقابل فشارهای این زمان است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب و فایل صوتی آموزش ترک سیگار تماس بگیرید

دانلود کتاب و فایل صوتی آموزش ترک سیگار