کتاب سلام بر حضرت باران که به دست زهرا خوش نظر نوشته شده است.چه حرفی بزنم از مدینه و از مهد نور که همچنان در کوچه‌های مدینه پیچ و تاب خورده ام.که آفتاب از شرق طلوع خواهد کرد و شرق شیر نور خواهد نوشید.و همچنان من که مسافر بی کس جاده‌های سبز دوران می باشم و دیده ام که مهد زمین گهواره ی پسران مطهر جواد الائمه علیه‌السلام را که در آغوش سبز خود و غرق شدن معطر یاس و به خاکیان و خاک‌نشینان نمایان کرده است.کوکب نور و هدایت به زمین تابیده و هبوط کرده می باشد.و خورشید به جان است.‎های خسته تابیده و دل‌‌ها و چشمان در انوار مقدس و نورانی‌اش و غرق در نور و شعله.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سلام بر حضرت باران تماس بگیرید

دانلود کتاب سلام بر حضرت باران