کتاب ولایت عشق که به دست زهرا خوش نظر نوشته شده است.عشق خداوند به امر تو خواهم گفت پروردگارا دوست بدار هر کس علی را دوست دارد.و دشمن بدار هر کس با علی دشمن است و کمک کن هر کس علی را یاری نماید و خوار کن هر کس علی را خوار نماید و در دستور غدیر اَلْیَوم اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینکُم بر صحیفه ی نبوت محمدی و مُهر و امضای ولایت علوی زده شده است که این هر دو از هم جدا نیستند که در غدیر به هم وصل شده باشند. خمخانه ی غدیر علوی شراباً طهورایی می باشد که به فرمان الهی در طعم تشنه ی عاشقان کوثر ولایت ریخته خواهد شد و تا ابد مشتاق آنها را مست خم غدیر نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ولایت عشق تماس بگیرید

دانلود کتاب ولایت عشق