کتاب تراژدی کربلا که به دست ابراهیم الحیدری نوشته و با ترجمه علی و محمد جواد معموری انجام شده است.این نوشته به موضوع کربلا همانند مطلب تاریخی و آداب و آیینی مردمی و اجتماعی گرفته است. در حقیقت و پروژه‌ای واسه ی خواندن این طور آیین‌های دینی و به خصوص عزای حسینی می باشد که ما را در شناخت گفتمان شیعه یاری خواهند ساخت.نویسنده در سال هزار و نهصد و شصت و هشت در شهر کاظمین عراق مطالعه‌ای میدانی و مردم شناختی در خصوص مراسم عزاداری حسینی انجام شده است.که شش ماه به دیرباز انجامید و در آن اطلاعات بسیاری از قبیله ها و گروه‌ها و اشعار و داستان‌ها و اساطیر گرد آوری شده است که آرشیو کاملی از فولکلور دینی و مردمی به حساب می‌رود. او پروژه خود را با خواندن میدانی دیگری خارج از عراق در مناطق نبطیه جنوب لبنان در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج تکمیل کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تراژدی کربلا تماس بگیرید

دانلود کتاب تراژدی کربلا