کتاب از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد که به دست زهرا خوش نظر نوشته شده است.امام باقر علیه السلام فرموده اند که هر کس هر شب قبل از خواب سوره واقعه را بخواند در صورتی خداوند را دیدار می نماید که چهره اش مثل ماه شب چهاردهم می درخشد. تفسیر مجموعه آیت الله مکارم شیرازی پنجاه و ششمین سوره قرآن واقعه اسم داشته است که مکی و نود و شش آیه دارد.از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم گفته شده است که هر انسانی این سوره را مطالعه کند و بخواند نوشته خواهد شد که او از گروه غافلان نمی باشد.این سوره از سوره هایی می باشد که اخبار قیامت و احوال آن در آن آمده می باشد و از اسباب پیر شدن رسول الله صلی الله علیه و آّله است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد تماس بگیرید

دانلود کتاب از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد