کتاب عشق بوی مهربانی می دهد که به دست زهرا خوش نظر نوشته شده است. فضائل و برکات تلاوت سوره ی الرحمن پروردگارا رحمان است.ای آنکه رحمتت در همه ی ذرات دنیا گسترده می باشد.تو مفهوم بلند عشقی و معنی عطوفت و مهر و مهربانی با تو مفهوم خواهند یافت.عشق از اسم زیبای تو خواهند شکفت و در جان های عاشق مان جوانه می زند.از شمیم اسم زیبایت مشام جان مان معطر شده اند.عشق بوی مهربانی داده اند.و کسی که بوی تو را گرفته بوییدنی می شود.و کسی که رنگ تو را یافت زیبا می شود. آن چنان که تمامی هستی به نظراتش خواهد ایستاد می شود به رنگ عشق و به رنگ خدا است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق بوی مهربانی می دهد تماس بگیرید

دانلود کتاب عشق بوی مهربانی می دهد