کتاب سجاده سبز خورشید که به دست زهرا خوش نظر نوشته شده است. پروردگار ستایش خویش و تقدیر خود و یاد و ثنای نیک خود را بر سخن و زبان من جاری کن و قلبم را برای درک نمودن معنی و فهم و اهداف دین خود بگشای و عنایت فرما.این متن از فرموده های امام سجاد علیه السلام می باشد که در صحیفه سجادیه است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سجاده سبز خورشید تماس بگیرید

دانلود کتاب سجاده سبز خورشید