کتاب قصه های قرآنی که به دست محمد قطب نوشته و توسط ماجد ایمانی ترجمه شده است. اثر وجود داشته ی فوق برگرفته از داستانهایی از هابیل و قابیل و موسی و بنده نیکوکار و اصحاب کهف و ذوالقرنین و قارون و سلیمان و ملکه صبا و اصحاب فیل و هاروت ماروت و صاحب دوباغ و صاحب دوقلب و لقمان حکیم و راز پیراهن و اصحاب القریه و گاو بنی اسرائیل و عزیر و اصحاب الاخدود است که تمامی آنها شیرین و لذت بخش و از قران گرفته شده می باشد.

 

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصه های قرآنی تماس بگیرید

دانلود کتاب قصه های قرآنی