کتاب کلام شریعت که به دست آرتا رحیمی نوشته شده است. داخل این نوشته ی وجود داشته در مقابلمان خواهید مطالعه کرد که اول کلام و گفته های استاد و ترجمه ی دعای عرفه به قلم استاد می باشد.و قسمتی از صحبت های سخنرانی استاد اطراف و پیرامون عاشورای حسینی و آدم ها از نظر و دید استاد و شب قدر در تفکرات استاد و عشق و علاقه داشتن در تعبیر استاد و غدیر از نظر و نگاه استاد و طواف در تفکرات استاد می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلام شریعت تماس بگیرید

دانلود کتاب کلام شریعت