کتاب اسلام و دموکراسی که به دست محمد قطب نوشته و توسط سعید یوسفی ترجمه شده است. نخستین غلطی که مرتکب شده ایم این می باشد که الزام الهی بنا بر این است که قانون های الهی می بایست مبانی اداره امر را به وجود آورند را به امری تبدیل خواهیم نمود که انسانها باید درباره ی بودن یا نبودن آن رای داده باشند و مرتکب این اشتباه شده ایم که واسه ی بودن یا نبودن حکم الله صندوق های رأى را ملاک عمل صورت می دهیم.در صورتی که صحبت تحکیم شریعت الله داخل زندگی مسلمین اوجب واجبات می باشد. و هیچ ربطی به تعداد رای دادگان نداشته و آدم اختیار پذیرفتن و رد آن را نداشته اند. برای آنکه آنان نخواهند توانست در عین حال که اجرای شریعت الله را رد می نمایند خود را همچنان مسلمان اسم دهند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسلام و دموکراسی تماس بگیرید

دانلود کتاب اسلام و دموکراسی