کتاب زن در قرآن که توسط علی دوانی نوشته شده است.نوشته ی زن در قرآن که چهره گروهی از زنان خوب و بد را داخل کتاب آسمانی و ابدی ما قرآن مجید آشکار ساخته و مطالب بسیار ارزشمند و آموزنده واسه ی شناختن زن از نظر اسلام و قرآن و خودسازی زنان مسلمان بر پایه ی خواست پروردگار و پیغمبر است. سلسله درسهایی می باشد که چندین سال قبل در یکی از جلسه های مذهبی واسه ی برخی از بانوان ارائه داده شده است.ما واسه ی اطلاعات زیاد مطالعه کننده ها در اخر اثر بخشی از آیه ها و روایات را هونه جمع آوری کرده ایم . سفارش می نماییم که واسه ی آگاه شدن زیادتر به خود قرآن مجید و نفسیرهای اسلامی مراجعه نمایید و تفصیل متون و باقی آیات را در آنجا پیدا کنند.منظور مگترنده از درس این مطالب آگاه کردن دختران و زنان مسلمان می باشد که بتوانند بفهمند جمعا در چندین مموارد از آیه های قرآنی و در چه سوره هایی از زنان خوب و بد یاد گشته و آنان چه نموده بودند که پروردگار خواسته است مرد و زن مسلمان بلکه عموم مردم دنیا از آن اطلاع داشته باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زن در قرآن تماس بگیرید.

دانلود کتاب زن در قرآن