کتاب داستان های قرآن کریم که توسط امیرحسین خنجی نوشته شده است.که دارای شصت و یک صفحه می باشد.بی شک طبع انسان به گش فرا دادن و مطالعه درمورد سرگذشتها و قصه ها و رغبت و تمایل زیاد دارد و قرآن کریم نخستین کتابی می باشد که نقل داستانها و سرگذشتهای حقیقی پیشینیان را در مسیر تربیت و ارشاد مردم به کار برده و در مسیر هدایت آنها بهره برداری نموده است .اثر داستان های قرآن کریم برگرفته از نمونه های جمع آوری شده از داستان ها و حکایت های زیبا و آموزنده برگرفته از قرآن کریم است.قصه هایی که در این نمونه جمع آوری شده تعریف و روایت شده است از جمله داستان یوسف و برادرانش و داستان موسی و بنی اسرائیل و فرعون و داستان ذوالقرنین و داستان اصحاب کهف و قصه های زیبای نوح و باران ویرانگر و داستان ابراهیم و تعاریفی درمورد پادشاه شدن داوود در بنی اسرائیل و داستان سلیمان و ملکه سبا و داستان یونس و نهنگ و قصه ی آفرینش انسان هستند که بازگو کردن نوشته های این اثر همراه و مستند بر آیه های قرآن ترجمه گشته اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان های قرآن کریم تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان های قرآن کریم