کتاب انسان از مرگ تا برزخ که توسط نعمت الله صالحی حاجی آبادی نوشته شده است.که دارای صد و نود و چهار صفحه می باشد.اثر موجود در مقابل روی ما قسمت دوم از زمان و رویدادها و دگرگونی هاو تحولات راه و روش آدمی به طرف مقصد می باشد.این قسمت درمورد زمانه ای صحبت مى نماید که اول آن مرگ و عاقبت در آخر دمیده شدن در صور و به آخر رسیدن عالم جهان است و در همان ایامی که خورشید و ماه و ستارگان و کهکشان ها و زمین و آسمان و کوه و دریا و جن و انس و فرشتگان تمامی می بایست نداى حق را لبیک گویند و به سمت او راه بیفتند .مرگ از رازهای بسیار عجیب است .سوالی که برای ما پیش آمده اسن است که آیا مرگ نابودی می باشد.ارواح در شکل و چهره ی جدید چگونه هستند. و آیا اینکه روح ها رابطه ی با بدن ها را قطع نمی نمایند.نویسنده این کتاب با قلم شیوا و جذاب خود میتواند از بار سنگین وقایع کاسته و خواننده را تا اخر کتاب همراهی کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انسان از مرگ تا برزخ تماس بگیرید.

دانلود کتاب انسان از مرگ تا برزخ