کتاب سفر به دل ادیان که توسط ن. فخر نوشته شده است.که دارای صد و چهل صفحه می باشد.نوشته ی سفر به دل ادیان یک کار پیشنهادی آموزش دین می باشد که در آن یک پسر اهل ایران که دوازده ساله می باشد در طول مسافرتهایی که همراه پدر خویش به مناطق گوناگون جهان انجام داده و می دهد با دین های بزرگ دنیا آشنا می گردد و در این زمان دست از سوالات خویش برنداشته و بسیار کنجکاو است. هر چند که کوشش بر این بوده که این اثر بسیار ساده نگاشته شود تا واسه ی کودکان و نوجوانان دوازده سال و سنین بیشتر قابل فهم و درک و گویا باشد ولی می شود نکته های بسیار جالب و مطالعه کننده ای واسه ی همه ی سنین داشته باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفر به دل ادیان تماس بگیرید.

دانلود کتاب سفر به دل ادیان