کتاب سراب که توسط آرتا رحیمی نوشته شده است.که دارای هفتاد و یک صفحه می باشد.در دوران پهلوی مخصوصا پهلوی دوم بهائیت خیلی رشد کرده بود و فرصتی پیدا نموده تا جمعیت خویش را سه برابر نماید و داخل دستگاه های دولتی شاه نفوذ زیادی پیدا کند . رئیس رادیو تلویزیون وقت و دکتر شاه قلی و وزیر بهداری و وزیر آموزش و پرورش هویدا نخست ایران وزیر و خیلی افراد دیگر بهایی بودند و با سفارشات اربابان و شاه در تمام امرها دخالت می کردند.در بین ملت و روحانیون و مذهبیون کشور به روبرو شدن با بهائیت پرداختند. و هم اکنون نیز آقای فلسفی با اجازه های آیت‌الله بروجردی بر ضد بهائیت آغاز بر سخنرانی می نمود و همچنان از رادیو پخش می گشت.علماء همچنان علل خصوص امام خمینی بعد از فوت کردن آیت‌الله بروجردی به طور فعال از سال هزار و سیصد و چهل شمسی با شرکت کردن در اعتراضات بر ضد لایحه انجمن ولایتی و ایالتی در صحنه حاضر بود و در زمان های گوناگون واسه ی آگاهی دادن مردم بر ضد بهائیان اقدام کذرده اند.از اشخاص معترض بهائیت داخل کشور مرحوم شیخ محمود تولایی مشهور به شیخ محمود حلبی بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سراب تماس بگیرید.

دانلود کتاب سراب