کتاب قلمرو دین که توسط عبدالحسین خسروپناه نوشته شده است.که دارای صد و نود و هشت صفحه می باشد. به طور عمده با شیوه ی نقلى قرآنى بررسی شده می باشد و مسائل مختلف اعتقادى مثل چطور شناخت پروردگار و خداشناسى فطرى و خداشناسى عقلى و عوامل گرایش به شرک و توحید و مراتب آن و صفات الهى و با استمداد از آیات قرآن و غیره و تا اندازه ای از اتفاقات و روایت ها و تبیین و مورد تحقیق و پژوهش ها انجام شده‌اند و بسیار کم به نظرات و دید متکلمان و حکیمان همچنان اشاره داشته است. البته مساله های کلامى بخصوصی در این سه عرصه موجود نمی باشد بلکه می شود مسائل ارتباط داشته به امامت و مسائل تازه ی کلامى را از منظر قرآن و سنّت بررسى نمود. اما ما در این نوشته فقط درمورد این سه مسئله تحقیق نموده ایم برای آنکه از مسائل مهم اساسی دین می باشند. اما سبک پژوهش در فصل پنجم و ششم مشابه محور است.به طور تقریبی خیلی از شبهاتى که در این دوره در اجتماع ما مطرح شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قلمرو دین تماس بگیرید.

دانلود کتاب قلمرو دین