کتاب ایمان و چالش های معاصر که توسط محمدتقی فعالی نوشته شده است.که دارای صد و هشت صفحه می باشد.این اثر که محصول کوشش محقق و پژوهشگر ارجمند حجت‌الاسلام دکتر محمدتقی فعالی می باشد ناظر به اینطور مطالب و مبحث ها ی روشنفکری بوده که تقدیم مطالعه کنندهای عزیز شده است.گفتمان ایمان مثل معنی و مفهوم هایی همانند امید و عشق همیشه واسه ی آدمیان شیرین و جذب کننده بوده است.برای آنکه این طور معانی با گوهر آدمها اتحاد داشته است و ساحت وجودی او را متحول می کند .مسائل چیستی ایمان و چالش‌های آن هم در زمان معاصر از اساسی ترین مبحث های کلامی و فلسفی می باشد که هم در ایام و روزهای قدیم از زیادترین موضوعات پژوهشی به حساب رفته است. به صورتی که تعاریف مختلف آن منشأ تحولات سیاسی و اجتماعی در دوره ی علوی و اموی و عباسی گردید. طائفه مرجئه و خوارج از گروه‌های جریان‌ساز آن ایم هستند که با نفسیر های گوناگون از عنصر ایمان و نهضت سیاسی و فرهنگی خود را دنبال نموده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایمان و چالش های معاصر تماس بگیرید.

دانلود کتاب ایمان و چالش های معاصر