کتاب عدالت اجتماعی در اسلام که توسط سیدقطب نوشته و ترجمه آن به دست سیدهادی خسروشاهی و محمدعلی گرامی بوده است.که دارای سیصد و هفتاد و هشت صفحه می باشد.نوشته ی عدالت اجتماعی در اسلام از اولین آثاری می باشد که ترجمه آن و تداوم انتشار اینگونه اثرهایی از دانشمندان جهان اسلام را تقریبا در حدود سال‌های سی و هفت و سی و هشت به دست طلاب جوان حوزه علمیه قم به دنبال خود داشت که به نهضت ترجمه مشهور شده است. این اثر ترجمه نوشته معروف العداله الاجتماعیه فی‌الاسلام نگاشته ی شهید سید قطب مفسر سرشناس معاصر اهل‌سنت و از رهبران اخوان المسلمین مصر بوده است که به عدالت و اجتماع و اقتصاد و حکومت اسلامی پرداخته است که ترجمه آن در زمان خفقان پهلوی دوم و فقدان منبع هایی در این حوزه و خیلی بجا بود و در حقیقت جوابی به سوالاتی بود که در آن روزها مطرح می گشت. گروه‌ها و انتشارات گوناگونی به دفعات آن را دوباره چاپ نمودند و در جدیدترین ویرایش چاپ بیست و پنج آن از سمت کلبه شروق و مرکز بررسی های اسلامی قم چاپ شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عدالت اجتماعی در اسلام تماس بگیرید.

دانلود کتاب عدالت اجتماعی در اسلام