کتاب خلود دوزخ و آتش و عذاب جاوید که توسط آیت الله محمدرضا نکونام نوشته شده است.که دارای دویست و هفتاد و نه صفحه می باشد.خلود و دائمی بودن آتش دوزخ واسه ی آهل آن از مباحث بسیار مهم و پیچیده ای بوده که تمامی اهل دیانت مخصوصا مسلمانان را همواره به خود مشغول کرده است.آیا پروردگار مهربان برخی از افراد خویش را به موجب گناهی کم و با زمان کوتاه تا ابد عذاب می دهد.آیا عذاب کشیدن و دردناکی آن همیشگی و جاودانه می باشد. چطور اینگونه چیزی امکان دارد.اثر فوق تلاش داشته تا به اینگونه سوالاتی جواب دهد و در این زمینه آرای متفکران و دانشمندان بزرگی همانند ابن عربی و ملاصدرا و شاگردان و تابعان آن دو را به انتقاد می گذارد و آرای کلامیان و فلاسفه و عارفان را جستجو می کند و زمینه تحلیل و انتقاد آن را فراهم می سازد. هم اکنون این نحقیق از نظر و دید قرآن کریم را در این خصوص به تفصیل بررسی می نماید و تفاوت نگاه قرآن کریم با دیدگاه نافیان خلود را خاطرنشان می شود و آرای ابن عربی را به تفصیل مورد بازاندیشی قرار خواهد داد و ولیلهای گفته شده به دست او و شاگردان مکتب او را با تامل و توجهی که در خصوص این اثر است ارزیابی می کند. برای خرید کتاب خلود دوزخ و آتش و عذاب جاوید به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خلود دوزخ و آتش و عذاب جاوید