کتاب بحارالائوار که توسط محمود ناصری نوشته شده است.که دارای چهارصد و هفتاد و نه صفحه می باشد.این اثر در انتشار کهن بیست و پنج جلد و در انتشار جدید در صد و ده جلد چاپ شده ‌است. بحارالانوار از زیادترین و گسترده ترین دائره المعارف بسیار بزرگ حدیث شیعه است که روایات کتب حدیث را با باب‌ بندی و نظم نسبتا کاملی که برگرفته از کلیه مبحث های اسلامی از تفاسیر قرآن و تاریخ گرفته تا فقه و کلام و غیره جمع کرده است.بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار یا با اختصار و بحارالانوار از بزرگترین اجتماع حدیثی شیعه به زبان عربی نوشته ی علامه مجلسی بوده است که می شود آن را کامل ترین کتاب روایی شیعه دانست که به موضوعات غیرفقهی زیادتر از توضیحات و موضوعات فقهی پرداخته ‌است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بحارالائوار تماس بگیرید.

دانلود کتاب بحارالائوار