کتاب قرآن هرگز تحریف نشده که توسط علامه حسن زاده آملی نوشته شده است.که دارای پنجاه صفحه می باشد.قرآن هرگز تحریف نشده از استاد علامه حسن زاده آملی و ترجمه ی عبد العلی محمدی شاهرودی بوده که اثر پیرامون یکی از مسائل مهم علوم قرآنی یعنی موضوع عدم تحریف نوشته گشته است .نویسنده که از دانشمندان مشهور عصر حاضر در دنیای تشیع می‌باشد در این کتاب موضوع فوق را از روش های گوناگون اثبات نموده است.مشهور ترین خصوصیات علامه حسن زاده آملی جامعیت علمی و عملی است که مورد تایید تمام صاحب نظران و دانشمندان حوزوی و دانشگاهی صورت گرفته است. این امر موجب گشته که او بعنوان عالمی شاخص در بین اندیشمندان فوق شناخته گردد و در بین عالمان حوزوید و فقیه و اصولی و فیلسوف و اهل حدیث و عارف و متکلم بسیار زندگی می نموده اما بسیار کم می شود عالمی همانند استاد حسن زاده پیدا کرد که در تمام این علوم و حتی در مسائل طب و ادبیات و هیئت و نجوم صاحب نظر باشد. برای خرید کتاب قرآن هرگز تحریف نشده به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب قرآن هرگز تحریف نشده