کتاب مهر تابان که توسط علامه محمدحسین طباطبایی نوشته شده است.که دارای چهارصد و هفتاد و سه صفحه می باشد.این قسمت ارتباط دارد به زندگی فردی و اجتماعی و بعدهای اخلاقی مرحوم علامه طباطبائی که در آن از کمالات معنوی و علمی ایشان سخن گفته شده است و ضمن اینکه بعضی از مزایای تفسیر المیزان را بیان نموده است.گفتار به‌ آنکه عالم‌ صانعی‌ دارد و بعد از آن گفتار به‌ اینکه‌ او واحد و تک می باشد از کهن ترین‌ مسائلی‌ می باشد که‌ در میان اندیشمندان و متفکران نوع‌ بشری‌ بوده و فطرت‌ مرکوزه در بشر آنها را به اینگونه اعتقادی فرا خوانده است‌. حتی‌ مذاهب ‌پرستان‌ که‌ بر مبنای شرک‌ بوده است .اگر در واقعیتش توجه و دقت فراوان شود معلوم‌ می گردد که‌ اصل‌ آن‌ بر پایه ی توحید صانع‌ بوده و کمک‌ کارانی‌ هم اکنون واسه ی خویش قرار می‌ داده است و اگر چه‌ این‌ اصول از مجرای‌ خویش منحرف‌ گردد و بازگشتش‌ به‌ استقلال‌ و اصالت‌ خدایان‌ در آید و اصالت‌ پروردگار برکنار رفت ولی باز هم فطرت هر شخصی او را به یک سو خواهد برد. برای خرید کتاب مهر تابان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مهر تابان