کتاب چهل گام که توسط علی ذوعلم نوشته شده است.که دارای صد و هفده صفحه می باشد. اثر فوق چهل درس جالب و آموزشی از اقیانوس معارف علوی می باشد که خواهد توانست در زندگی شخصی و اجتماعی ما را چهل قدم به مسیر و راه علی علیه السلام نزدیک بسازد.امام علی نماد تجلی اسماء و صفتهای خداوند و نمونه کامل یک انسان متعالی می باشد. او که بر اعلی مراتب تفکرات و ایمان قرار داشته پیشوای تقوا و عدل و آزادی و عبودیت و صدق و اخلاص و مجاهدت و صفا و عطوفت و شجاعت بوده است. او اسوه خضوع و خشوع در مقابل حق و دستگیری از بینوایان و آیینه همه ی نماهای استقامت و استواری در مقابل سرکشان و مستکبران است.پیوند با علی علیه السلام بدون دست پیدا کردن به نگرش و جهان بینی آن حضرت غیر ممکن خواهد بود. هر اندازه که دست پیدا کردن کامل به قله معرفت و درک نمودن عمیق شخصیت الهی آن ولی خدا واسه ی ما امری غیرممکن به نظر رسیده است.اما حرکت در این مسیر واسه ی رسیدن به دامنه های قابل دسترس آن مکتب الهی به طور کامل ممکن و دست یافتنی می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چهل گام تماس بگیرید.

دانلود کتاب چهل گام