کتاب پیشوایان راستین اسلام که توسط آیت الله محمدرضا نکونام نوشته شده است.که دارای صد و چهل و هشت صفحه می باشد.حادثه سقیفه و قیام عاشورا دو موضوع بسیار مهم و اساسی در طول تاریخ اسلام است که اتفاقات و رویدادهای آن با سرنوشت تمام مسلمانان متصل می باشد. با تمام حالاینها می بایست سوال کرد که برای چه مسلمانان به تحریک گروهی و از ولایت دست کشیدند و اتفاقات و حادثه های خونین و فاجعه بار را مرتکب شده اند و موافقت نموده اند در صحرای کربلا همچنان مصیبتی ناراحت کننده را به فرزندان پیامبر اکرم ص وارد سازند. از سمتی دیگر برای چه حضرت امیرمؤمنان سکوت می نمایند و چرا ذوالفقار را از نیام بیرون نبردند و آن را فصل الخطاب ننمودند.نوشتار فوق با گشت و گزار و بررسی عالمانه به تحلیل تاریخ صدر اسلام به اینگونه سوالاتی پاسخ خواهد داد و مهمترین خصوصیت تاریخ پیشوایان دینی تا دوران غیبت را برمی شمرد. بعضی از حادثه های تاریخی که در این اثر مورد تحلیل قرار گرفته اند از جمله غدیر خم و توطئه قتل پیامبر و سرپیچی از همراهی لشکر اسامه و سیاست های معاویه و عاشورا و ظهور خاص حق و باطل است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پیشوایان راستین اسلام تماس بگیرید.

دانلود کتاب پیشوایان راستین اسلام