کتاب 82 پرسش که توسط آیت الله دستغیب نوشته شده است.که دارای صد و هشتاد و پنج صفحه می باشد.از مسائل بسیار ضروری دین مقدس اسلام که هر مسلمانى به آن اعتقاد دارد همیشگی بودن آن می باشد .همانگونه که مضمون صریح آیه های گوناگون قرآن کریم مى باشد .در قرآن آمده است که هر شخصی به غیر از دین اسلام دینى دیگر انتخاب نماید هیچ وقت از او پذیرفته نمی باشد و او در آخرت از زیانکاران می باشد و هم اکنون نیز فرموده اند محمد صلی الله پدر هیچ کدام از شما نبوده بلکه فرستاده پروردگار و آخرین پیغمبران و یا ختم کننده پیغمبران می باشد.در آیه اول با کلمه لن با مفهوم هرگز و در آیات دوم با کلمه خاتم النبیین آخرین پیغمبر بودن حضرت محمد صلی الله همیشگی و جاودانه بودن اسلام را مى رساند.اگر اسلام دین جاوید می باشد به طور یقین حتما می بایست کامل هم باشد .در این خصوص نیز قرآن مجید فرموده اند که در امروز دین شما را کامل نمودیم و تمام نعمتهای خویش را در اختیارتان گذاشتم و اسلام را واسه ی شما بعنوان دین انتخاب نمودم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 82 پرسش تماس بگیرید.

دانلود کتاب 82 پرسش