کتاب رساله الولایه که توسط علامه طباطبایی نوشته شده است.که دارای پنجاه و هفت صفحه می باشد.یکى از نوشته های بسیار نفیس و کم نظیر علامه طباطبائى رساله الولایه می باشد که در عین تلخیص و خلاصه متون محورى را مطرح کرده و از شگفتی های پنهان شده در دین پرده برداشته است. این رساله با ارزش و با اهمیت شاهکار علامه طباطبائى می باشد. آنگونه که آیت اللّه جوادى آملى آن را بهترین نوشته ی ایشان خوانده و آیت اللّه حسن زاده آملى گفته اند که مائده اى آسمانى آراسته واسه ی نفوس مستعده به نور ولایت می باشد.نویسنده در این رساله از ولایه الله و ولى الله شدن سخن به میان آورده است و کمال واقعی آدمی را در سایه پذیرش ولایت الهى ممکن دانسته و اینگونه شخصی لایق عنوان و نام ولى الله مى شود. ولی چه مرحله هایی را می بایست گذراند تا به آن درجه برسد و ولى الله به حساب آید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب رساله الولایه تماس بگیرید.

دانلود کتاب رساله الولایه