کتاب آسیب های اجتماعی که توسط آیه الله نکونام نوشته شده است.که دارای چهل و نه صفحه می باشد. اثر فوق رسالت گفته شده را بر عهده داشته است. این کتاب حاصل زمان نوجوانی نویسنده ای می باشد و در سال هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به نوشتن در آمده است. هم اکنون هر شخصی واسه ی در امان ماندن از نیش هر طور آسیبی مجبور است آن ها را بشناسد.شناسایی کردن نوع های آسیب های بسیار زیادی که اخلاق فردی و جمعی هر اجتماعی را تهدید می نماید مثل شراب و مواد مخدر و موسیقی و رقص و قمار با تأکید بر ضرورت شناخت تباهی ها واسه ی عالمان و متولیان امور دینی است.هم اکنون شرح اجمالی و متناسب اینطور فسادها نسبت به اصل و خصوصیت ها و اثرهای هر یک از آن به ضرورت طرح می شود. البته همانطور که طبیبان با شناخت بیماری ها به بیماری آلوده نمی شوند و بیماران را درمان می کنند بر عالمان دین و اولیای امرهای دینی است که تمامی مفاسد و دگرگونی ها و گناهان را مورد شناسایی قرار داده اند و به آسیب شناسی اخلاق شخصی و جمعی اهتمام ورزند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آسیب های اجتماعی تماس بگیرید.

دانلود کتاب آسیب های اجتماعی