کتاب لقاء الله که توسط میرزا جواد ملکی تبریزی نوشته شده است.که دارای صد و چهل و شش صفحه می باشد.رساله لقاء الله یا سیر و سلوک نوشته ی بسیار ارزشمند و نفیسی از آیت الله ملکى تبریزى بوده است. این عارف سرشناس و مشهور یکى از عالمان و اندیشمندان دوره ی عرفان نظرى و عملى قرن اخیر می باشد. ایشون در توسعه دادن اخلاق و عرفان در بین اهل دانش و ایمان سهم بسیار زیادی داشته است و با نوشتن سه اثر بسیار مهم و سرنوشت ساز یعنى المراقبات و اسرار الصلاه و لقاء الله قدمهای بسیار زیاد و مهمى در راستاى تهذیب اخلاق برداشته اند. نویسنده با طرح و سبک بسیار ساده و روشن متون مسیر و راه و سلوک را بیان نموده است.آنگونه واسه ی تمامی مردم قابل فهمیدن می باشد و از این رو اکنون از کتاب هاى ایشان استقبال کم نظیرى به عمل آمده است. مؤلف از شاگردان مشهور عارف معروف آخوند ملاحسینقلى همدانى و استاد امام خمینى می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لقاء الله تماس بگیرید.

دانلود کتاب لقاء الله