کتاب فروغ خاور که به دست هرمان الدنبرگ نگاشته و توسط بدرالدین کتابی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل به انتشار رسیده و در نشر کتابفروشی تایید اصفهان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و شصت و پنج صفحه است.سال پانصد و شصت و سه پیش از میلاد مسیح در یکی از شبهای مهتابی داخل وایساکها در اقلیم پادشاهی کاپیلاواستو از ایل ساکی شاهزاده سادهودانا و زنش ماهامایا در جنگل سلطنتی لومبینی صاحب فرزندی شدند. در روز پنجم به دنیا آمدن نوزاد سیدارتا اسم داده شد و در روز هفتم زندگی مادرش به پایان رسید.خواهر کوچکتر او ماهامایا به اسم پراجابتی گاتامی این کودک را مثل مادری دلسوز بزرگ نمود . در سالهای یادگیریهای شاهزاده سیدارتا آموزش‌های نخست لازم و جنگاوری را تعلیم دید ولی اطرافیان معمولاً او را در اندیشه های ژرف و تفکرات راجع به درد و رنج انسان‌ها مشاهده می نمودند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فروغ خاور تماس بگیرید.

فروغ خاور

دانلود کتاب فروغ خاور