کتاب بودا که به دست مایکل کریدرز نگاشته و توسط علی محمد حق شناس ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر طرح نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و هفت صفحه است. در اثر بودا مایکل کریدرز ما را در انتخاب درست از بین اطلاعات پیچیده و گاهی اوقات متناقضی که متنهای بودایی درباره ی زندگی و تعلیمها و اندیشه و علمی که بودا ارائه داده راهنمایی می کند. او درباره ی بعد از زمینه های سیاسی و اجتماعی هند در زمان بودا و هم اکنون مسیر و راه پیشرفت تفکر و فلسفه او بحث می نماید. این اثر با ارائه دادن متون و مطالب به شکل قدم به قدم و آموزنده هم راهنمایی بوده واسه ی افرادی که به مذهب بودا و خواندن تطبیقی ادیان علاقه دارند و هم واسه ی کسانی که شیفته فلسفه والای یکی از بزرگترین اندیشمندان دینی می باشند . کتاب در پنج بخش تدوین شده است. برای خرید کتاب بودا به لینک موجود مراجعه نمایید.

بودا

دانلود کتاب بودا