کتاب سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت نوشته ناصر نجمی می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات ارغوان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هفتاد و یک صفحه است.حسن صباح از ایرانیانی بوده است که در زمان سلجوقی قیام نمودند . دین او و پیروانش شیعه اسماعیلیه نزاریه بود که شاخه‌ای از پیروان امامان بوده ولی به هفت امام اعتقاد داشتند و امامت را پس از جعفر صادق حق فرزند او اسماعیل دانسته و مهدی موعود امام آخر الزمان را از نسل او دانسته اند . مرکز قدرت آنها در مصر بوده که خلفای فاطمی مصر این دین را در این کشور رسمی اعلام نموده بودند.این فرقه در ده سطح طراحی گشته بود و به اشخاصی در سطوح پایین‌تر گفته می‌شد که قرآن علاوه بر مفهوم ظاهری معانی ژرفتر و پنهانی همچنان دارد. در انتهای سطح امامت فرد تمام چیز را حتی تجربیات فردی خود را فقط به گونه ای پذیرفته که فکر و عقل بر آن حکم دهد. برای خرید کتاب سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت به لینک موجود مراجعه نمایید.

سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت

دانلود کتاب سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت