کتاب خلاصه ی ادیان نوشته دکتر محمد جواد مشکور می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات شرق چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هشتاد و هشت صفحه است. این اثر حاصل درس هایى بوده كه نگارنده در طول بیست سال درس دادن تاریخ ادیان داخل دانشگاه به دانشجویان القا نموده است. در دیباچه اثر از سرنوشت تاریخ ادیان صحبت شده و در فصل نخست اثر به تعریف بعضی از اصطلاحات مثل دین و مذهب و شریعت و خداشناسى و علم الاساطیر پرداخته شده است و در فصل دوم نیز به دینهاى آغازین .در ادامه اثر از فصل سوم تا دهم از این ادیان از جمله دینهاى چین و ژاپن و دینهاى هندى و دین مزدیسنى یا زردشتى و دین یهود و دین مسیح و مذاهب گنوسى و عرفانى ثنوى و دینهاى عرب جاهلى و دین اسلام صحبت شده است . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خلاصه ی ادیان تماس بگیرید.

خلاصه ی ادیان

دانلود کتاب خلاصه ی ادیان