کتاب روح نوردان سرزمین های دور که به دست هارولد کلمپ نگاشته و توسط هوشنگ اهرپور ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و پنجاه و دو صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر هورشاد چاپ گشته است. این اثر هدایتگر افرادی می باشد که تمایل دارند واثعیت را از مسیر تجربه شخصی کشف کنند. هارولد صحبت از ترسها و شک ها و اتفاقات و شعفی می راند که داخل این سفر به فراسوی ادیان واسه ی فرد میسر می گردد. روح نوردان اقلمهای دور گزارش یک دید و نظر به درون جهانهای معنوی و تجربیاتی بوده که انسانی به منظور استادی معنوی می بایست پشت سر بگذارد.روح نوردان اقلیم های دور جلد سوم و دنباله نوشته های نسیم تحول و کودک در سرزمین وحش بوده که به آموزه‌ها و توضیح زندگی هارولد کلمپ رهبر معنوی فرقه اکنکار ایالات متحده آمریکا اختصاص دارد. برای خرید کتاب روح نوردان سرزمین های دور به لینک موجود مراجعه نمایید.

روح نوردان سرزمین های دور

دانلود کتاب روح نوردان سرزمین های دور