کتاب دین در ترازوی اخلاق نوشته ابوالقاسم فنایی می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به چاپ رسیده و در انتشارات صراط چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفتاد و چهار صفحه است.هر چد اندیشمندان و الهی دانان از قدیم به مساله رابطه ی بین دین و اخلاق پرداخته اند اما در زمان تازه این مساله ابعاد تازه و نوینی پیدا کرده است. دین در ترازوی اخلاق از زمره نوشته هایی است که ضمن دید و نظر به گذشته این بحث به بعدهای تازه ی آن در دوران کنونی هم وارد شده است.این نوشته از دو قسمت اساسی و هفت فصل تشکیل شده است.در فصل اول و وابستگی اخلاق به دین و نگارنده با این که تاکید شده است نمی شود راابطه ی بین دین و اخلاق را انکار نمود و نویسنده با استفاده از این دو تفکیک اعتقاد دارد اگر از اخلاق و اخلاق حداکثری و از وابستگی و وابستگی ایجابی را در نظر بگیریم می شود گفت دین یا به عبارت واضح تر شریعت به اخلاق وابسته نیست. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دین در ترازوی اخلاق تماس بگیرید.

دین در ترازوی اخلاق

دانلود کتاب دین در ترازوی اخلاق