کتاب زرتشت و تعالیم او اثر هاشم رضی در این کتاب تحقیقی و ارزشمند به اهمیت مهم شخصیت زرتشت در تاریخ ادیان و ماهیت ایشان در کلیت ادیان پرداخته است.ایشان در این کتاب با زبانی ساده و نگرشی بیطرفانه با توجه اسناد موجود در کتب قدیمی و تاریخی به معرفی پیامبر زرشت نموده است. و با گذشت چند دهه همچنان یکی از کتب معتبر و ارزنده در این زمینه است. و نکته ای که در کتاب مشهود است نویسنده مانند دیگر کتاب های هاشم رضی با ذکر منابع مشخص و بظاهر مستند مکرر یادداور میشود که انچه که استفاده شده است اسناد و مدارک کافی پیرامون زرتشت وجود نداشته. وطی قرنها منابع مکتوبی بجا مانده که میتوان دخل تصرف و شاید نظرات شخصی نیز واقع شود.اما انچه که این کتاب را با کتب دیگر در این راستا متمایز می کنند وجود خود شخصیت زرتشت است که بسان افتاب ذلال و روشن است و طی مطالعه شرح حال و اندیشه های متوجه خواهیم شد که کلیت مباحث پیرامون ایشان به یکجا ختم میشود و این وحدت تعالیم ناب زرتشت و صفات روشن ایشان است. کتاب زرتشت و تعالیم او اثر هاشم رضی نخست در سال هزار و سیصد و پنجاه سه توسط انتشارات فروهر در صد و هفتاد صفحه به چاپ رسید.که برای خرید کتاب زرتشت و تعالیم او اینجا کلیک نمایید.

برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب زرتشت و تعالیم او