دانلود کتاب در پاسخ بدخواهان اثر احمد کسروی

کتاب در پاسخ بدخواهان احمد کسروی کتابیست ارزنده که در اصل مقاله ایست سیاسی در پنجاه و چهار صفحه که در دهه سی بچاپ رسیده است.مولف اساسیترین مشکل ایران را تفاوت کیش های داخل ایران می شناسد.و کیش رسمی را شیعه و پس از آن تسنن و سپس اهل حق و مسیحیت و ایزدی و آقا خوانان و تعدادی دیگر می شناسد. و باورش یکدست نمودن این مسلکها و فرقه ها بود و در پی یک دین همگانی بود.در مقدمه همین کتاب امده است  و سوال می پرسد ریاکارترین و جاهلترین مردمان ه کسانی هستند./ایشان که در پی جهل و نادانی در برابر خدا بایستند.این کتاب مانند دیگر کتاب های احمد کسروی شامل مجموعه مقالاتی است که مولف در هر مجلد پیرامون موضوع خاصی از ادبیات تا ادیان و تاریخ پرداخته است.برای خرید کتاب در پاسخ بد خواهان اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید.

 

 پاسخ بدخواهان

 

دانلود کتاب در پاسخ بدخواهان اثر احمد کسروی