قبل از آنکه راجع  به کتاب آیین میترا اثر مارتین ورمازرن توضیح بنویسم باید راجع به خود میترا یا مهر سخنی عرض کنم.که ایشان از خدایان باستانی هند- ایرانی در دوران باستان یعنی زمان زرتشت بوده است.
که مهر و میترا یعنب دوستی و صح و ارامش و خورشید که نمادش نیز میباشد. که این ایزد خدا  در بین آریاهای ایرانرواج داشت. و قدمت این به سه هزار پانصد سال میرسد.
در حقیقت مشخص نیست که میترا در اصل خدا بوده یا پیغمبر .
و ان چیزی که دریافت میشود در دیدگاه و عقیده پرستش کنندگانش که میترا رهایی بخش و نجات دهنده در بین ادمی بوده و در دوران غیبتش نیز یارانش می بایست برای ظهورش صبور و بردبار باشند.
میترا در عقیده های کهن غربی نماد خورشید است و در اخر زمان به زمین باز میگردد.
در  دین زرتشت مهر یا همان میترا خدای روشنایی و نور میباشد، و  محافظ پیمان  بود که بر گردونه خورشید  سوار گشته و به دور جهان چرخش و گردش میکند و همینطور در کتاب اوستا سروده ای برای مهر میباشد.
برای خرید کتاب آیین میترا اثر مارتین ورمازرن اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید.
 
 

دانلود کتاب آیین میترادانلود کتاب آیین میترا