دانلود کتاب ارزش میراث صوفیه اثر عبدالحسین زرین کوب

کتاب ارزش میراث صوفیه یکی از آثار شناخته شده و نحقیقی دکتر زرین کوب پیرامون  تصوف و تاریخ آن و بررسی و شناساندن و حتی ارزش گذاری میراث صوفیه می باشد. که نخست بار بصورت مقالاتی در پاورقی و بعدتر مفصلتر در مجلانت مشهوری چون یغما بچاپ رسید و پس از یک دهه در دهه سی بصورت مستقل در یک کتاب بچاپ رسید.برای مطالعه کامل کتاب حاضر می توان روی لینک معرفی کتاب ارزش میراث صوفیه کلیک نمایید. و البته در ذیل چند خطی را برای شرح کوتاه اوردم

عرفان طریقه ی معرفت نزد آن دسته از صاحبنظرانست که برخلاف اهل برهان در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل و استدلال. این طریقه در بین مسلمین تا حدی مخصوص صوفیه است و در نزد سایر اقوام بر حسب تفاوت مراتب و به نسبت ظروف زمانی و مکانی خاص نام های مختلف دراد که آن همه را امروز تحت عنوان میستی سیسم یا معرفت اهل سر می شناسند.

این طریقه ی معرفت، از دیرباز مورد توجه پاره یی اذهان واقع شده است چنانکه بعضی در شناخت حقیقت آن را از طریق ی اهل برهان هم مفید تر می شمرده اند. حتی آثاری از صورتهای ساده تر و ابتداییتر این طریقه را در ادیان و مذاهب قدیم و بدوی نیز می توان یافت. از جمله در مذهب پرستندگان توتم و آیین پرستندگان ارواح هم نوعی عرفان وجود دارد چنانکه در آیینهای قدیم هندوان، ایرانیان، یونانیان، یهود و نصاری هم چیزهایی از این مقوله هست.

 

د

 

دانلود کتاب ارزش میراث صوفیه اثر عبدالحسین زرین کوب