دانلود مجموعه 3 جلدی کتاب تاریخ یهود ایران نوشته حبیب لوی

ملل باستانی جهان بعضی تمدن و افتخارات خود را در قدرت نظامی و کشور گشایی دانسته و برخی به ایجاد بناهای عظیم یا صنایع مستظرفه مباهات نموده اند. در عصر کنونی هم مشاهده شده که دولت المان هیتلری نیز بر اساس قدرت نظامی و صنایع تولیدی ملت خود را مافوق همه میدانست اکنون هم دول دموکراسی جهان که به تشکیلات منظم و قوانین ازادی بخش خویش اتخار می نمایند با شیوه و روش دیپلماسی خود بشر را به دو دسته تقسیم و دنیا را پر اشوب و بر بدبختی و بیچارگی بینوایان افزوده اند و در نتیجه هنوز هم دوره عدل و انصاف و ازادی حقیقی فرا نرسیده است.
امروز که دوره علم و دانش است و اکثر ملل جهان دست از پرستش اصنام و رب النوع عا کشیده و اولادن ادم برنامه اموزشی تقریبا مشابهی را پیروی میکنند بر اثر اختلافات مسکلی سیاسی و مادی تا این اندازه خود را برای بشر کشی و خون ریزی اماده میسازند کاملا معلوم و واضح است که در 40 قرن قبل با انهمه اختلافات که در اثر ایمان بخدایان متعدد وجود داشته چه فجایع و خون ریزیهایی ببار میاورد

 برای خرید کتاب تاریخ یهود ایران اینجا کلیک نمایید (نسخه چاپی) و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب تاریخ یهود ایران جلد اول

دانلود کتاب تاریخ یهود ایران جلد دوم

دانلود کتاب تاریخ یهود ایران جلد سوم