دانلود کتاب تاریخ ادیان اثر هاشم رضی 6 جلدی

 بینشی نو و واقع گرایانه این زمان زیر بنای تاریخ نویسی راستین و اصیل را شامل می شود.پژوهش ها و کاوش هایی که در بستر حوادث و رویدادهای تاریخ به عمل می اید لازم است تا بر بنیان و اساسی درست و واقع بینانه استوار باشد.

به این معنا که بایستی رویدادها و وقایع را بدان گونه که بوده اند و بر مبنای پدیده های علت و معلولی پیراسته کرده و با دیدی بیرون از سخت اندیشی ها و تعصب های کوتاه اندیشانه گرد و فراهم اورد.

 بزرگی و عظمت در پیرایه بندیهای ناراست و دروغ پردازیهای فریب کارانه نیست شکوه مندی و بزرگواری در واقعیت و درستی رویدادها و بازگوگری بی شایبه کسان است به همان گونه که بوده وجود داشته اند. دین و مذهب برگزیده ترین ره اورد و ارمغان کهن ترین تمدنهای جهان باستان می باشد. دین و مذهب روش سلوک افراد در اجتماع و اخلاق به معنای عام و گسترده ان است.

روش ها و شیوه هایی چون جادوگری.افسون گری. طلسم اندازی.ساحری و نتراست کاری از عوامیل و پیدیده هایی به شمارند که در طول زمان بوسیله سودجویان با توجه به اصل نفوذ دین و اخلاق در این روش انسانی داخل و پیوست شده اند. بر این اصل که دین و اخلاق در این روش انسانی داخل و پیوست شده اند.

براین اصل که دربردارنده تمامی واقعیت است بایستی با روشن گری و درست اندیشی توجه داشت که هرگونه خرده گیری و انتقادی فرو افتاده به جنبه های الحاقی دین داشته و راهی است بر جدا اندازی میان راستی و نادرستی

مجموعه حاضر در شش مجلد نتیجه سالها تلاش و تحقیق هاشم رضی پیرامون ادیان و تاریخ ادیان میباشد که برای نخست بار در اوایل دهه سی توسط انتشارات کاوه بچاپ رسید. و افسوس دیگر تجدید چاپ نگشت

برای خرید دوره شش جلدی تاریخ ادیان هاشم رضی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب تاریخ ادیان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

  کتاب تاریخ ادیان اثر هاشم رضی 6 جلدی

 

دانلود کتاب تاریخ ادیان جلد 1

دانلود کتاب تاریخ ادیان جلد 2

دانلود کتاب تاریخ ادیان جلد 3

دانلود کتاب تاریخ ادیان جلد 4

دانلود کتاب تاریخ ادیان جلد 5

دانلود کتاب تاریخ ادیان جلد 6