دانلود کتاب دین هخامنشیان اثر اردشیر جهانیان

 پیش از آنکه باصل مطلب وارد شوم لازم است توضیح دهم که در زمان هخامنشیان بیش از سه مذهب بزرگ در جهان عرض اندام نداشت.اول زرتشتی.دوم بودایی و سوم یهودی.با مطالعه در تعالیم این پیامبران به اسانی میتوان دریافت که هر کدام اصول خاصی را برای اصلاح اجتماع تعلیم داده اند که شبیه انرا در مذهب دیگر نمی توان یافت.
مذهب بودا بر اصل ریاضت و گوشه گیری قرار دارد و حال انکه زرتشت اصل کار و کوشش را وسیله خوشبختی دانسته. و در تعالیم موسی یهوه خدای قوم بنی اسرائیل تعلیم رفته و یا انکه اثری از جهان مینوی و معاد در تعالیم ان دو پیامبر بودا و موسی دیده نمی شود.

و حال انکه در تعالیم زرتشت چند اصل کلی بچشم میخورد که همانند ان در دینهای ان زمان دیده نمیشود.
ا-افریدگاری دانا و توانا و بیهمتا به نام اوهورامزدا که معنی آن هستی بخش بزرگ داناست که بقوم و قبیله ای اختصاص نداشته بلکه همه جهان و جهانیان افریده اویند و در همه جا و همه حال حاضر و ناضر است.
2-خوش بینی بر جهان
3-اصول راستی و پارسادی 4- شادی 5-خردمندی 6- توانایی بر پایه ازادی و مهر ورزی و دوستداری همنوع 7-رساجویی و طلب کمال و جهان پس از مرگ

 

 برای خرید کتاب دین هخامنشیان اثر اردشیر جهانیان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب دین هخامنشیان