دانلود کتاب تاریخ یهود، مذهب یهود : بار سنگین سه هزاره اثر اسرائیل شاهاک ترجمه مجید شریف

کتاب تاریخ یهود، مذهب یهود پیرامون موضوعی میباشد  راجع به رسوم  و آداب، عقاید و عبادات مردم یهود با موضوعاتی از این دست: عقاید دینی اصلی، خاستگاه و نحوه‌ی رشد تفكر یهودی، رشد تفكرات جدید یهودی، سنت عرفانی یهود، هلاخا، زندگی دینی، سال دینی عید سال نو تا عید سایه‌بان‌ها و از حنوكاتاماه‌آو، كینساخانه و جماعت یهودی، گرایش و نهضت‌ها در یهودیت معاصر، و یهودیان و بیگانگان.
به تصریح نگارنده، باید دانست كه هیچ توافق عامی در درون یهودیت درباره‌ی محتوای چارچوب اعتقادی‌ای كه برای دین درست و سنتی لازم است، وجود ندارند. تا دوران الاهی‌دانان قرون وسطی هیچ كوششی برای تدوین چنان چارچوبی صورت نگرفته بود و كل مساله‌ی اعتقاد در سیالیت قابل توجهی غوطه‌ور بود.
اين كتاب در شش فصل به نگارش درآمده است كه به شرح زير مي باشد:
1) آرامشهر بسته؟
2) پيشداوريها و انحرافات در معنا
3) تعبد و تفسير
4) وزن تاريخ
5) قوانين عليه غير يهوديان
6) پی آمدهای سياسی

 

دانلود کتاب تاریخ یهود، مذهب یهود