دانلود کتاب اندیشه های متی اثر برتولت برشت

 

 کتاب حاضر با نام اندیشه ها متی حاصل جمع اوری و ترجمه و تدوین نسخه ایست که نخست از متن اصلی که چینی به انگلیسی برگردانده شده است .

و سپس از انگلیسی به المانی  که شکی نیست در ترجمه آن  برتولت برشت با فرهنگ و زبان خود متن را ادبته و حتما تغییراتی که لازم بوده را انجام داده .

و پس از ان در دهه پنجاه در ایران نیز توسط بهرام حبیبی بدون تغییرات متن برشت عینا بفارسی برگردانده شده است.

کتاب اندیشه های متی  جز کتب فرهنگ عتیق چینی محسوب نمیشود گرچه بخشهای مهم این اثر اصلی “مو دی” منسوب  گردید که مکتبش بواسطه مریدان  کنفسیوس یکسره از میدان خارج گردید.

برای خرید کتاب اندیشه های متی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 مجددا از قرن گذشته رواج و رونق گرفت چراکه برخی از عناصر آن به پاره ای از جریانات فلسفی غرب شباهت داشت و جدید و تازه می نمود.
فصل “درباره موسیقی” و نیز فصل”در رفتاروکردار” در اصل کتاب گرچه به همان قدمت است از مو دی نیست. بازبرخی دیگر از فصلهای آن در زمانهای جدیدتر تالیف شده ولی در متن چینی آن نیز به همان شیوه قدیم انشا شده است.از نظرگاه دقیق علمی قبول چنین کتابی بی ایراد نیست. ولی خواننده ای که کمتر به اصالت متن و بیشتر به محتوای آن توجه دارد٬ باوجود سلیقه خاصی که در انتخاب مطالب به کار رفته از خواندنش لذت خواهد برد.

 

دانلود کتاب اندیشه های متی