دانلود کتاب وندیداد اثر ابراهیم پورداوود

ونديداد كه از گذشته ي باستاني بسيار دور به طور كامل به دست ما رسيده، تنها كتابديني مزداپرستان است كه محتواي عمده ي آن را قانون جزايي ايران باستان تشكيل مي دهد

.وجود چنين قانوني در ايران كهن، نشان مي دهد كه ايرانيان آن روزگاران، چندان از ملاك و معيار تمدن عصر جديد دور نبوده اند

...گوهر دين زرتشتي اين است كه جهان براي برخورداري همگان آفريده شده است، نه براي سودجويي اين يا آن شخص بخصوص .

پژوهش در فرمان هاي ونديداد، نشان مي دهد كه ايرانيان تا چه اندازه به آزادي و حقوق فردي انسان احترام مي گذاشته اند.در اين فرمان ها مي بينيم كه وارد آوردن كم ترين گزندي به تن آدمي، به شدت ناروا شمرده شده است.

..هرگاه جريان تاريخ را سه هزار سال به عقب بازگردانيم، در تركيب قانون و سازمان ها و نهادهاي ايران باستان، بسياري چيزهاي شگفتي آور و ستايش انگيز مي يابيم.مهرداد بهارنيز درباره ي اهميت ونديدادنوشته است:...

اين اثر، علاوه بر داشتن مطالبي جغرافيايي و تاريخي )هر چند افسانه اي(، داراي مطالب بسيار حقوقي و آييني نيز هست كه آن را از نظر جامعه شناسي تاريخي و ارتباط فرهنگي و اجتماعي مردم نجد ايران با بين النهرين و غرب آسيا، شايان اهميت بسيار مي سازد....مطالب ياد شده در فصل هاي اول و دوم كتاب اوستا )

جلد دوم، گزارش و پژوهنده:دكتر جليل دوستخواه (كهداراي اصلي اوستايي است، بايد محتملا بسيار كهن و مربوط به اعصار پيش از تاريخ گسترش و سپس سكونت اقوام هند و ايراني در آسياي ميانه، دره ي سند و نجد ايران باشد.

 

برای خرید کتاب وندیداد اثر ابراهیم پورداوود نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان  کتاب وندیداد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب وندیداد